Alguns dels locals buits que es troben als barris. Ajuntament / J.S.

Més de 300 locals comercials romanen buits als barris de la Barceloneta i de Sant Pere i Santa Caterina des de fa un temps i esperen que algú reobri les seves portes. En concret, són 320 superfícies comercials en desús -194 al barri de Sant Pere i Santa Caterina, i 126 a la Barceloneta-, que podrien tor-nar a acollir un negoci.

Aquestes són les dades que ha detectat Barcelona Activa en el seu treball de camp i que ha impulsat el nou programa “Instal·lat al barri”, una proposta per tal de promoure la creació d’empreses i la seva implantació al Districte de Ciutat Vella. L’arrencada d’aquest programa comercial coincideix amb l’obertura aquest dar-rer mes del nou Espai CREA (Oficina de Creació d’Empreses de Ciutat Vella) al Convent de Sant Agustí.

UN DISTRICTE PECULIAR

El Districte de Ciutat Vella té unes característiques molt peculiars que el diferencien clarament de la resta de la ciutat. La seva gran densitat i l’elevada activitat, tant comercial com lúdica, provoquen que s’hagi redactat un Pla d’Usos, és a dir, un document que especifica quin tipus de comerços cohabiten als barris i quina mena de botigues hi manquen. L’objectiu final del Pla d’Usos és regular el tipus de comerç idoni per al Districte, apostant per la qualitat, promovent la nova iniciativa, i defensant la vida veïnal i la convivència.

La nova Oficina de Creació d’Empreses i el projecte “Instal·lat al barri” neixen en aquest context, amb la voluntat d’assessorar els emprenedors i promoure l’activitat comercial a dos barris en concret: Sant Pere i Santa Caterina, i la Barceloneta. L’esforç es concentra, sobretot, en reobrir els nombrosos locals en desús.

El projecte “Instal·lat al barri” vol posar en contacte aquelles persones que tenen un local comercial que no utilitzen amb els emprenedors disposats a obrir un nou negoci, a través d’una borsa de locals en desús. Un conveni signat entre l’Ajuntament i MicroBank, de la Caixa de Pensions, obre les portes a majors avantatges i millores de les condicions econòmiques per a aquells empresaris que facin els tràmits per les oficines de l’Espai CREA. Les condicions d’arrendament, en aquest cas, és per un mínim de deu anys i d’un lloguer que no superi els 15 € el metre quadrat durant els dos primers anys.

A canvi, el programa “Instal·lat al barri” assessorarà i seleccionarà les noves iniciatives que s’hi adhereixin; i valorarà la seva viabilitat tècnica, econòmica i financera. Aquests pasos serviran per tal de dirigir la nova activitat comercial que es vagi creant al Districte.

DIFERENTS SERVEIS

L’impuls del programa “Instal·lat al barri” no és l’única tasca de l’Espai CREA, sinó tant sols un dels molts serveis que duu a terme. Els emprenedors s’hi poden adreçar per rebre assessorament sobre la normativa municipal i sobre les possibilitats que la seva iniciativa té de quallar al Districte, tenint en compte el Pla d’Usos i les botigues que ja hi existeixen.

A més, s’ha afegit una novetat al Pla d’Usos. Es tracta del traspàs de llicències, fet que permetrà una major rotació d’iniciatives comercials i l’introducció d’una nova borsa de llicències en traspàs, que pot ser consultada pels usuaris que s’hi adrecin. L’Espai CREA també s’encarregarà de la tramitació de certes gestions, com la constitució de noves empreses via telemàtica.

EQUIPAMENT PRINCIPAL

Amb la instal·lació d’aquesta nova Oficina de Creació d’Empreses, el Convent de Sant Agustí suma un nou servei que oferir als seus usuaris després de la seva remodelació l’any passat, amb un cost de més d’un milió d’euros. A més del centre cívic i el recent Museu de la Xocolata, el convent acull des de fa un any l’oficina de Barcelona Activa. Ara compta amb el nou Espai CREA, en el qual es podran adreçar tots els emprenedors que ho desitgin demanant cita prèvia a través del telèfon municipal 010.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram