El Districte de Ciutat Vella comença les obres de rehabilitació de quatre passos coberts situats en el Passeig del Born i el carrer de Santa Maria, i que formen part del conjunt monumental de l’Església del Mar i el Passeig del Born: La Volta d’en Dursai, el carrer Formatgeria, la Volta d’en Bufanalla i la Volta dels Tamborets.

Aquests quatre passos estan considerats béns culturals d’interès local segons el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de la Ciutat. El Districte de Ciutat Vella portarà a terme una doble intervenció en aquests quatre espais.

D’una banda executarà un projecte d’arranjament que preveu resoldre diferents patologies detectades en aquests passos com ara humitats, fongs, carbonatacions i oxidació. Per altra banda, executarà també una millora de caràcter ambiental en aquests espais, per fer-los més atractius al pas. Per tant, les actuacions previstes són una rehabilitació general de les parets i els sostres, la restauració dels elements arquitectònics, l’endreça general de les instal·lacions de les diferents companyies de serveis, la supressió de tots aquells elements obsolets i la canalització de tot el cablejat existent. Per altra banda, i ja en el marc del projecte ambiental, s’instal·larà una nova il·luminació que emfatitzarà la seva condició d’arquitectura singular, amb un sistema d’il·luminació més sostenible, i s’incorporarà mobiliari urbà, amb jardineres i papereres.

Al territori de Ciutat Vella existeixen al voltant de 40 passos coberts, la gran majoria d’ells situats en els barris del Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i molts d’ells inclosos al Catàleg de Patrimoni amb diferents graus d’interès patrimonial, ja que sovint responen a les característiques de l’arquitectura medieval. La intervenció que ara es realitza als passos del Born, que preveu una despesa de 150.000 euros, és la primera d’una sèrie de rehabilitacions que es vol portar a terme en aquells passos inferiors que requereixin millores. Per altra banda, respon a la voluntat del Districte de convertir aquests espais en elements d’interès i atractius per ser redescoberts i visitats.