Les dinàmiques relacionades amb la compra d’habitatges a la ciutat han canviat molt en els darrers temps. Un dels barris on aquesta transformació ha estat més accentuada és el Gòtic, on recentment s’ha conegut que durant el primer semestre d’enguany el 86% dels habitatges els van comprar inversors i un 78% del total d’aquests compradors eren persones de fora de l’Estat.

Aquestes dades apareixen en un estudi elaborat per Tecnocasa i la Universitat Pompeu Fabra batejat amb el títol de ‘Informe sobre el mercat de l’habitatge’. L’estudi també mostra unes xifres similars en el cas de la Barceloneta, on la proporció de compres d’inversors va ser del 84% i els estrangers que van comprar van ser el 48%. Una mica lluny d’aquestes xifres hi ha el Raval, on les compres fetes per inversors representen el 63% del total. Tot i això, el Raval és el tercer barri de la ciutat on aquesta proporció és més gran, cosa que significa que els tres barris on aquestes xifres són més elevades són tots tres del districte.