La FAVB, Aigua és Vida, l’Aliança contra la Pobresa Energètica, l’Assemblea de Barris per a un Turisme Sostenible, la PAH, el Sindicat de Llogateres i la Xarxa per la Sobirania Energètica ja han presentat les seves demandes al nou govern municipal. El passat 11 de juny, pocs dies abans que Ada Colau visqués la seva segona investidura per començar a afrontar la segona legislatura al capdavant del govern municipal, aquestes entitats van convocar una roda de premsa per explicar, cadascuna des del seu àmbit, les reivindicacions que consideren que cal tractar de forma urgent a la ciutat durant els pròxims quatre anys. Les entitats divideixen les seves demandes en tres grans blocs temàtics: desigualtats i justícia social, emergència climàtica i justícia ambiental i emergència habitacional, lloguer i turisme.

Del primer d’aquests blocs temàtics destaquen diferents subaspectes: mantenir el compromís amb el pla decennal d’inclusió; revisar, reforçar i ampliar els plans de barris i reforçar les polítiques públiques en sanitat, serveis socials i educació; combatent la segregació escolar… De la mateixa manera, les entitats exigeixen que es garanteixi l’accés universal als subministraments bàsics, sigui quin sigui el nivell de renda de la família o el règim de tinença del seu habitatge. També consideren que cal afrontar l’enfocament de la pobresa energètica des d’una perspectiva de drets, reforçant la feina que es fa des dels Punts d’Assessorament Energètic.

Pel que fa als aspectes derivats de l’emergència climàtica i la justícia ambiental, creuen que cal un canvi en el model de mobilitat, amb una aposta decidida pel transport públic (metro, tren, tramvia…) i el foment de l’ús de la bicicleta. De la mateixa manera, consideren prioritària una aposta per les polítiques de transformació del model energètic local i la lluita contra els grans factors de contaminació, limitant al màxim la circulació de vehicles moguts per energies fòssils, l’arribada de creuers o l’energia que es genera mitjançant incineració o centrals de cicle combinat de gas o carbó. En aquest sentit, també cal impulsar una política de residus orientada al residu zero i vetllar per la remunicipalització de la gestió de l’aigua.

Per últim, consideren que cal apostar per polítiques de decreixement turístic acompanyades d’alternatives econòmiques més justes. En la gestió del port i de l’aeroport creuen que és necessari un acord de ciutat i un procés de diàleg amb la resta d’administracions perquè sigui la ciutat qui gestioni aquestes infraestructures. També volen que es garanteixi l’augment del parc públic de lloguer en compliment de la mesura del 30% d’habitatge públic.