L’Ajuntament de Barcelona ja fa un mes que treballa en les obres de la segona fase d’urbanització dels entorns del nou mercat del Born. El primer torn d’obres ja ha acabat i des del passat 2 de maig es treballa en el segon torn.

En les obres del primer torn s’ha treballat en el costat Besòs del carrer del Comerç, en el tram comprès entre els carrers Fusina i Ribera, i a la meitat del costat mar de la Plaça Comercial.

A partir del 2 de maig s’està duent a terme les obres del segon torn que preveu abordar la urbanització de la meitat muntanya de la plaça Comercial, i la vorera costat Llobregat del carrer del Comerç entre els carrers Fusina i Ribera.

Així, amb aquesta segona fase s’hauran realitzat tots els treballs d’urbanització de la plaça Comercial i del tram del carrer del Comerç situat just davant de l’accés principal del mercat.

Aquests treballs es desenvolupen en dos torns justament per mantenir en tot moment oberta una zona de pas per als vianants, i els accessos als habitatges.

PRIORITAT PELS VIANANTS

Tot aquest espai es transformarà en una zona amb prioritat de pas per als vianants. S’urbanitza amb plataforma única en la qual no hi haurà zona d’aparcament de vehicles i a on el trànsit rodat serà lent i restringit als usos que puguin fer els veïns, els clients de l’aparcament, o els serveis de càrrega i descàrrega.

La pavimentació que es col·locarà en aquest entorn és concebuda com una catifa al voltant de

l’edifici del mercat en la qual es reproduirà la trama de la ciutat del 1700, les restes de la qual es troben sota la superfície. Amb una combinació de dues textures de llambordes diferents es podrà dibuixar la part pública (els antics carrers) i la part privada.

MILLORA DE L’ENTORN

Pel que fa al mobiliari urbà, es col·locaran en aquest àmbit diferents models de bancs i cadires en les zones més amples, així com papereres, pilones retràctils, sistemes de control d’accés i elements aparcabicicletes.

Quant a l’arbrat, s’ha previst una plantació asimètrica al carrer del Comerç (al costat de la façana residencial i deixant lliure el costat de la façana del mercat) i ambdós costats de la placeta del Born. D’aquesta manera, la visió des del passeig del Born del mercat quedarà emmarcada de verd, gràcies a aquesta disposició de l’arbrat. A més, les companyies de serveis aprofitaran l’avinentesa d’aquestes obres per fer actuacions de millora (en el drenatge pluvial o telecomunicacions) i es renovarà l’enllumenat públic a base de lluminàries tipus LED.

L’ANTIC BARRI DE LA RIBERA

Les obres d’urbanització dels entorns del mercat del Born van anar precedits de treballs arqueològics, els resultats dels quals han aportat més informació sobre la trama urbana de l’antic barri de la Ribera, ja documentada àmpliament des dels anys 2001 i 2002. En aquesta darrera intervenció s’ha pogut afegir informació sobre les estructures corresponents a la planta baixa d’alguns dels edificis situats en aquest sector de la ciutat i alguns trams del viari antic.