Infografia: Aida Fonseca

A dia 1 de gener de 2011, Ciutat Vella té 40.938 residents d’origen estranger. Aquesta xifra suposa un 14,7% de la seva població i el situa com el segon districte amb una major presència de població immigrada, només superat per l’Eixample (16,4%).

343 PERSONES MENYS

Malgrat ser el segon districte amb més presència de forans, durant l’últim any Ciutat Vella va perdre 343 estrangers. Aquesta tendència a la baixa continua la dinàmica iniciada l’any passat i s’observa també al global de la ciutat; durant els darrers dotze mesos, 6.312 estrangers han marxat de Barcelona, una reducció del 2,3%.

La crisi econòmica està passant factura a quasi tothom i és probablement el principal motiu d’aquesta involució del flux d’immigrants, ja que normalment es tracta de la població més desfavorida i un dels sectors més colpejats. Aquest factor ha provocat la tornada de molts immigrants al seu país d’origen i, a la vegada, ha frenat l’arribada d’estrangers.