Set són les escoles bressol amb les que compta el districte de Ciutat Vella. La de Cadí, Canigó, Carabassa, La Mar, Mont Tàber, Portal Nou i Puigmal sumen entre totes elles un total de 493 places. Una oferta educativa que s’ha incrementat en el darrer any gràcies a les mesures organitzatives que ha posat en funcionament l’Ajuntament de Barcelona.

El proper curs 2012-2013, s’estrenaran arreu de la ciutat 1.115 noves places. A més també obriran les portes les tres noves escoles: Jaén, Caspolino i Els Patufets de Navas. Noves escoles i nous models de finançament. I és que el consistori barceloní ha tingut en consideració la situació econòmica actual de moltes de les famílies de la ciutat.

En aquest sentit, l’Ajuntament cobrirà mitjançant bonificacions les matrícules d’aquells alumnes que acreditin complir amb els requisits marcats per la normativa. Depenent de cada una de les situacions familiars des del consistori es cobrirà un 90 per cent, un 70, 50 o bé 30 per cent del cost de la plaça que li pertocaria pagar, en un principi, a la família.

PREUS D’ESCOLARITZACIÓ

La xarxa d’Escoles Bressol Municipals comptarà pel proper curs escolar amb nous preus públics.

Les famílies barcelonines amb fills d’entre 0 i 3 anys hauran de suportar un petit augment de 27 euros mensuals respecte al curs actual. La xifra total arribarà als 296,3 euros en els quals s’hi inclouen 172,3 referents a l’escolarització (preu que pagaran totes les famílies) i 124 euros corresponents al servei de menjador, que és optatiu.

Sobre el preu total, i depenent de la renda familiar associada als membres de la unitat familiar, l’Ajuntament oferirà una bonificació més o menys elevada. Per exemple, en una família composta per quatre membres, el llindar màxim de renda per accedir a les esmentades bonificacions és de 27.069 euros. Les ajudes del consistori poden ser tant per l’escolarització com per l’alimentació o per ambdues coses.

L’Ajuntament estima que es destinarà un 20 per cent dels ingressos que obtinguin dels preus públics que paguen la majoria de les famílies, per poder bonificar a la resta de nens i nenes que a casa seva tenen una major dificultat per afrontar la despesa d’escolarització.

ESCOLES DE MÚSICA

També les quatre escoles de música i el Conservatori Municipal de Barcelona, dels quals l’Ajuntament n’és el titular, incrementaran de forma global, segons el nivell, un 10 per cent els seus preus públics. En el cas concret del Conservatori l’augment es farà de manera progressiva. Aquest any els preus incrementaran un 30 per cent i la resta de cursos s’actualitzaran d’acord amb l’IPC corresponent, un 2,4 per cent.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram