A tota Barcelona representen el 43% de les llars unipersonals

Al 21,8% de les llars del districte de Ciutat Vella hi viu una sola persona de més de 65 anys. Així ho mostra l’últim estudi publicat pel Padró Municipal d’Habitants que data del 30 de juny del 2011.

Aquest estudi de l’Ajuntament que s’acaba de donar a conèixer exposa que de les 41.602 llars que hi h al Districte, 9.055 són unipersonals.

Segons l’informe, a la ciutat de Barcelona hi ha censades 1.615.985 persones i 657.278 llars. El nombre de llars unipersonals a la ciutat continua augmentant passant de 201.521 l’any 2010 a 202.856 l’any 2011, el que representa el 30,9% del total de llars.

De l’estudi es desprèn que el 62% (126.722) de les persones que viuen soles són dones, de les quals el 54% (68.363) tenen 65 anys o més. En total, el nombre de persones de 65 anys o més que viuen soles a Barcelona és de 87.5223, el 43% de les llars unipersonals.

L’estudi també mostra que només el 7% de les llars estan habitades per cinc o més persones.

Per primera vegada s’estanca el nombre de llars mixtes, és a dir, domicilis en els quals hi conviuen persones de nacionalitat espanyola i de nacionalitat estrangera. Si l’any 2010 n’hi havia 61.691, el que representava el 9,4% del total de llars de la ciutat, l’any 2011 aquesta xifra disminueix fins a les 60.919 llars barcelonines, el que representa el 9,3% del total.