Pedrera romana

Foto: Ajuntament

La muntanya de Montjuïc ha proveït la matèria primera per aixecar edificis, escultures i monuments a Barcelona des de l’època romana. Les característiques de la seva pedra –un material compacte i resistent de coloracions blanques, vinoses o violàcies– la van convertir al llarg dels anys en el millor ingredient per consolidar l’imparable creixement de la ciutat.

Un dels testimonis d’aquesta activitat el trobem al carrer dels Ferrocarrils Catalans, on es va localitzar un dels primers punts d’extracció del gres de Montjuïc. En aquest lloc es poden veure, esglaonats en el vessant, els negatius que han quedat de l’extracció dels grans blocs de pedra, així com el repicat per preparar les cares dels carreus. La principal hipòtesi és que aquests blocs de pedra es van traslladar des d’aquest punt per mar a l’altre costat de Montjuïc, on hi ha el nucli històric de la ciutat.

Fins al segle XX es van anar obrint altres pedreres a un costat i a l’altre de la muntanya per obtenir matèria primera que després s’utilitzava per bastir la ciutat en muralles i cases i per a molts dels elements escultòrics.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram