El parc de Can Rigal

Inaugurat el 2012, el parc incorpora criteris ambientals i de sostenibilitat. Foto: Ajuntament

La frontera entre Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat és, en la majoria dels seus punts, gairebé imperceptible. Travesses un carrer i deixes d’estar en una ciutat per estar a l’altra. Però hi ha un lloc on aquest canvi sí que es pot notar: el parc de Can Rigal.

Situat a l’avinguda d’Albert Bastardas del barri de la Maternitat i Sant Ramon, és un parc de lliure accés (és a dir, que no tanca, perquè funciona també com a camí). El seu passeig central té en un costat una zona de bosc mediterrani amb pins i alzines que potencia el valor paisatgístic de Collserola, i a l’altre una zona de prat.

Biodiversitat

El camí central es descompon generant àrees de descans i petits jardins florals de formes geomètriques. L’accent de color es va alternant al llarg del passeig, on en les diferents estacions de l’any es pot veure la floració de les espècies plantades.

Inaugurat fa gairebé 10 anys, el parc genera la seva pròpia energia amb una sèrie de plaques fotovoltaiques

Al llarg d’aquest camí, les pèrgoles i els pòrtics, amb plantes enfiladisses i plaques fotovoltaiques, creen zones de color al mateix temps que alimenten la il·luminació del parc per a les hores de menys llum.

Un parc sostenible

Inaugurat el 2012, el parc incorpora criteris ambientals i de sostenibilitat (com altres espais de la ciutat, com els parcs de la Primavera, de Rieres d’Horta i del Torrent Maduixer), especialment pel que fa a la vegetació i a l’ús de l’aigua, així com en l’ús de materials reciclats i la regulació de l’enllumenat. En aquest sentit, l’electricitat es genera amb el conjunt de plaques fotovoltaiques que té instal·lades al llarg del seu passeig central.

A més, l’aigua de la pluja es recull superficialment, es canalitza a través d’un sistema de conduccions de drenatge i es fa retornar, pel sistema de capil·laritat, als elements de vegetació del parc. Aquest sistema, a més, evita que se saturi la seva xarxa de clavegueram.

Serveis

Pel que fa als serveis, a l’interior del parc també hi ha un bar, una zona habilitada per a gossos i diferents aparells perquè la gent gran o algú que segui als seus bancs pugui fer una mica d’exercici (pedals fixats a terra, per exemple).