Alguns no van venir

Les esquerres tradicionals no donen suport a l'independentisme per motius electoralistes, no ideològics. La ideologia no guia les tries electorals dels votants. Hem vist que en eleccions successives, els votants [...]