L’indicador lingüístic xinès

Ja fa trenta-cinc anys de la primera vegada que vaig pensar en allò que anomeno “indicador xinès”. Va ser en un viatge a Paris que em va sorprendre veure una [...]