Vehicles a l'AP-7

El pagament de l’impost es podrà efectuar a partir del pròxim 16 de setembre. Foto: ACN

El nou impost de CO₂ és una realitat i es podrà començar a pagar a partir del pròxim 16 de setembre. De fet, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ja ha publicat el padró definitiu dels vehicles amb quota a pagar per l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. L’impost s’aplica a turismes, furgonetes i motocicletes sobre la base de les emissions de diòxid de carboni de 2020.

La Generalitat ha habilitat una pàgina web on pots consultar si has de pagar l’impost i quin import et toca abonar. Només cal que hi entris, afegint el teu NIF, el número de matrícula del teu vehicle i el teu número de telèfon. Un cop omplerts tots tres camps, l’aplicatiu t’enviarà immediatament un missatge de text al teu dispositiu mòbil amb un codi, que et servirà per validar la teva identificació. Un cop dins, t’apareixerà la pantalla de padró definitiu, on se t’indica si el teu vehicle ha generat o no quota a pagar en l’exercici de 2020. En cas que t’afecti, la plataforma t’indica també la quota que hauràs d’abonar. El pagament es podrà efectuar a través de la mateixa plataforma a partir del dia 16 de setembre.

Aquest any han quedat subjectes a l’impost 1.650.342 contribuents i 2.267.168 vehicles, amb una recaptació prevista de gairebé 66 milions d’euros. Aquest import es destinarà íntegrament i a parts iguals al Fons climàtic i al Fons del patrimoni natural, amb l’objectiu d’invertir en accions de millora de l’entorn i del transport públic, fomentar les energies renovables i vehicles nets i impulsar la mobilitat sostenible, entre altres.

Qui ha de pagar?

Aquest impost és d’obligat pagament per a totes les persones titulars d’un vehicle amb domicili fiscal a Catalunya el 2020, si el vehicle consta en el padró. També estan obligades a tributar les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats durant el 2020.

Per contra, estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o els vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de nou persones. Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen.

Les persones que van domiciliar el pagament abans del 15 de juliol i es van subscriure a la notificació electrònica gaudeixen d’un 2% de bonificació de la quota i rebran un càrrec a compte el dia 5 de novembre. A partir d’ara, es pot continuar domiciliant el pagament de l’impost per a l’exercici 2021 i els posteriors.

Tornada a l’escola: l’app que esperaven pares, fills i professors