Va per barris

Dita popular, que cadascú viu la fira –la crisi, la vida– com li va, és una obvietat com una casa de pagès. O com un habitatge precari. De fet, cap [...]