Amb esparadraps no n’hi ha prou

El 28 de desembre del 2022, mitjançant el decret llei 20/2022, el govern central va prorrogar les mesures en matèria d'habitatge que s'havien aprovat el març del 2020 en plena [...]